Montáž bezpečnostních zámků

Nabízíme montáž bezpečnostních zámků s přístupovým systémem (klíč, čipové karty, otisky prstů, chytré telefony, dálkové ovládání).
Spolupracujeme s firmou Goldcard na montáži identifikačních systémů GCS7900, bezpečnostních zámků, přístupových systémů, bezdrátových zámků a bezpečnostních systémů.

Vícebo­dová zamykání GU-SECURY Automatic TE

Pro domovní a ven­kovní dveře z hliníku nebo plastu

Vícebo­dová zamykání GU-SECURY AutomaticTE:
  • Po zavření dveří se aktivují dvě automatické střelkové závory s 20 mm vysu­n­utím. Automaticky se uzamknou a zajistí se proti odt­lačení.
  • Dle potřeby můžete tento mecha­nismus v zámku are­tovat. Denní odb­lokování se tím aktivuje. Umožní se tak pohodlné pro­cházení dveřmi bez použití klíče.
  • V kombi­naci s různými dveřními sys­témy jsou zkoušeny ve třídě odol­nosti RC 2

Zamek-gu

Vícebo­dová zamykání SECURY řada 19

Moderní řada zámků objektů pro hliníkové a pla­stové dveře s nejvyššími požadavky

Vícebo­dová zamykání SECURY řada 19:

  • Po zavření dveří se aktivují tři automatické střelkové závory s 20 mm vysu­n­utím. Automaticky se uzamknou a zajistí se proti odt­lačení.
  • V kombi­naci s různými dveřními sys­témy jsou zkoušeny ve třídě odol­nosti RC 2 a RC 3
  • Ve směru úniku jsou vždy opatřeny panikovou funkcí (voli­telně funkce B/C/E)
  • V zásadě jsou vhodné pro pro­tipožární dveře a dveře s pro­tik­ouřovou ochrannou
  • Použi­telné pro jedno a dvoukřídlé dveřní sys­témy
  • V kombi­naci s kováním BKS schváleny dle norem EN 179 / EN 1125

Partneři:

                                         Výsledek obrázku pro logo G-U kování   Výsledek obrázku pro logo HOPPE kování